Tematický týden ve školní družině na téma „Výlet za zvířátky“

V rámci tematického týdne s názvem „Výlet za zvířátky“ k nám v úterý 10. 10. 2023 do školní družiny dorazila Libuše Hornová, která se věnuje zooterapii a canisterapii. Dětem přednášela ve dvou blocích, první blok byl směřován na ještěry a ještěrky, o kterých nejen vyprávěla, ale taktéž umožnila dětem si na ještěry a ještěrky sáhnout. Druhý blok byl zaměřen na téma „nehlaď toho psa“. Dětem byl přednesen teoretický výklad, ale taktéž měly možnost se pomazlit s dvěma pejsky. Celý tematický týden byl plný krásných zvířecích pohádek, kreativních výtvorů a výtvarných děl.