Projekty EU

Projekty EU: priloha_997427789_4_Příloha4_MŠMT-Plakát_A4_k_publicitě_NPO.
projekty-EU.jpg

 

„Inkluzí k rovnému přístupu ke vzdělávání v ZŠ M. Kudeříkové Havířov“

 

Operační program

Operační program Jan Amos Komenský

 

Výzva

č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

 

Registrační číslo projektu

CZ.02.02.XX/00/22_002/0000616

Aktivity projektu

1.II/2 – Školní speciální pedagog ZŠ

1.II/4 – Školní sociální pedagog ZŠ

1.II/7 – Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

1.II/9 – Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

1.V/3 – Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

3 230 186,00

Dotace EU

2 478 683,23

Podíl poskytnuté dotace EU

76,74 %

Státní rozpočet

751 502,77

Podíl poskytnuté dotace SR

23,26 %

Doba realizace

9/2022 – 12/2024