Projekty EU

Projekty EU: priloha_997427789_4_Příloha4_MŠMT-Plakát_A4_k_publicitě_NPO.
projekty-EU.jpg

„Inkluzí k rovnému přístupu ke vzdělávání v ZŠ M. Kudeříkové Havířov“
Operační program
Operační program Jan Amos Komenský
Výzva
č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I
Registrační číslo projektu
cz.02.02.xx/00/22_002/0000616
Aktivity projektu
II/2 – Školní speciální pedagog ZŠ
II/4 – Školní sociální pedagog ZŠ
II/7 – Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
II/9 – Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
V/3 – Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD
Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

3 230 186,00

Dotace EU

2 478 683,23

Podíl poskytnuté dotace EU

76,74 %

Státní rozpočet

751 502,77

Podíl poskytnuté dotace SR

23,26 %

Doba realizace
9/2022 – 12/2024

projekt

 

Digitální propast