Bezhotovostní platba za stravování

Vážení rodiče, zaměstnanci stravující se ve školní jídelně ZŠ M. Kudeříkové, úhrada obědů je od 01.02.2018 možná pouze formou bezhotovostní platby – inkasa z Vašeho účtu v bance.

potvrzení k povolení inkasa