Kontakty

Sekretariát školy: 596 811 239, 739 229 738

Školní jídelna: 596 813 838    Vedoucí školní jídelny: Nikola Kajpušová: 739 407 161

Školní družina: 596 814 118   Vedoucí vychovatelka ŠD: Šárka Dzurinová: 739 229 717

Ředitel školy: Mgr. Jiří Brabec 734 151 137

Zástupce ředitele školy: Mgr. Petr Choma 731 479 564

Hospodářka školy: Jarmila Bardoňová 727 853 533

 Email:  posta@zsmk.eu