Výchovné poradenství

Ke stažení:

Vyhláška o přijímacím řízení

Přihláška na denní studium

Přihláška na obor s talentovou zkouškou

Informace k přijímacímu řízení na sportovní gymnázium

VZOR ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU

Mgr. Barbara Zineckerová