Návod internetového přihlašování

Obecná nápověda

Portál e-Strava od fy Ulrich umožňuje strávníkům ještě jednodušší formou vyřizovat přihlášky a odhlášky jídel. Ovládání je naprosto jednoduché a věříme že vám náš portál pomůže rychleji a kvalitněji využívat služeb které vám vaše stravovací zařízení poskytuje. 

Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného

Pro manipulaci s e – stravou je zapotřebí:

A) U prodeje stravného:

  1. Nahlásit číslo magnetické karty
  2. Nahlásit své heslo ( libovolné až osmimístné číslo)

B) Na internetu

  1. Zadat https://secure.ulrichsw.cz/estrava/ (objeví se internetové stránky )
  2. Zadat www stránky vaší jídelny a pomocí odkazů se dostanete na https://secure.ulrichsw.cz/estrava/ (objeví se internetové stránky )

Přihlašování e-stravy:

Pro přihlášení je nutné, aby měl uživatel zakoupené stravné na dané dny.
V těchto dnech může provádět změny: 1-první jídlo, 2-druhé jídlo, 0-odhláška.

Registrace uživatele:

  1. Vybrat vaší jídelnu (kliknete na číslo jídelny se kterou chcete pracovat), klikneme na číslo identifikace nebo jej napíšeme přímo do příslušného rámečku
  2. zadat kód uživatele = číslo své magnetické karty nebo čipu, bez počátečních 0.
  3. zadat heslo – (tj. libovolné až osmimístné číslo, které jsme nahlásili u prodeje stravného)
  4. objeví se jméno strávníka a menu.
  5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.

Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Můžete si také sami nastavit emailovou adresu na kterou vám automaticky přijdou provedené změny nebo změnit vaše přístupové heslo.