Tělovýchovná jednota Start Havířov, zapsaný spolek

Vznik školní tělovýchovné jednoty si vyžádala potřeba úzkého vztahu tělovýchovných pedagogů školy se žáky sportovních tříd, systematiky a návaznosti sportovní přípravy. Tělovýchovná jednota byla založena na základě souhlasu ministerstva vnitra ze dne 24. 10. 1994

zde je odkaz na atletiku

zde odkaz na basketbal