GDPR

informace školy o ochraně osobních údajů a jejich zpracování

Sdělení kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů

Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) změnil pověřence pro ochranu osobních údajů.

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce od 01. 04. 2020 vykonává Statutární město Havířov, (dále jen „Pověřenec“).

Osoba určená pro jednání za Pověřence je: paní Ing. Nadja Stoschek

Kontaktní údaje na Pověřence jsou:

1.         adresa sídla:               Svornosti 2, 736 01, Havířov-Město

2.         telefonní číslo:            596803438

3.         e-mail:                        poverenec@havirov-city.cz