Roboti v našem životě

V pátek 13. 10. se žáci třídy 9. B zúčastnili tradičního podzimního výletu dotovaného městem Havířov do Světa techniky, aby se zde v rámci výukového programu Roboti v našem životě naučili mimo jiné i základy blokového programování.  

Žáci si nejdříve vyslechli přednášku o tom, co to vlastně robot je, jak funguje a kde všude se s ním mohou setkat. Potom si ve skupinkách sestrojili vlastní roboty ze stavebnice Lego Education Spike Prime a ty pak programovali na tabletech pomocí webové aplikace Scratch. Tyto činnosti je nutily logicky přemýšlet, kombinovat a tvořit. Žáci se tak učili základům algoritmizace.  

Naprogramovaní roboti pak reagovali pomocí čidel na různé podněty podle záměrů programátorů. Zastavovali před překážkami nebo určitými barvami, měnili směr a rychlost pohybu, vydávali různé zvukové a světelné efekty. Deváťáci si pohráli a zároveň se i vzdělávali. A evidentně je to moc bavilo. Byli velice pozorní, vnímaví a od školitele si tak plně zasloužili velikou pochvalu za vzorné chování a tvůrčí technické dovednosti. 

V listopadu čeká podobný výlet i žáky třídy 9. A, tak snad se i jim vydaří ke spokojenosti všech J  

PaedDr. Dana Čapandová