Recitační přehlídka 1. – 3. tříd

V úterý 18. 4. se uskutečnila Recitační přehlídka 1. – 3. ročníků. Po úspěšné pěvecké přehlídce jsme se letos sešli už podruhé, abychom si poslechli nejlepší recitátory z jednotlivých tříd. V každé třídě proběhla třídní kola, z nichž byli vybráni ti nejlepší. Všechny básně byly moc pěkné a všichni přednášející se moc snažili. Předvedli hezké výkony, za které byli oceněni bouřlivým potleskem, Pochvalným listem a drobnými cenami. Setkání se vydařilo.