Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

tímto vám oznamuji, že všechny děti (43), které se dostavily k zápisu do 1. tříd, byly PŘIJATY k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024.

Od 19. 4. 2023 si můžete na sekretariátu školy vyzvednout rozhodnutí o přijetí vašeho dítěte do 1. třídy.

Netýká se 8 dětí, jejichž zákonní zástupci podali žádost o odklad povinné školní docházky.