Ze života

Letos máme ve školní družině 4 smíšená oddělení o které se starají 3 vychovatelky Šárka Dzurinová, Zuzana Hájková a Jana Nedojedlá a vychovatel Matěj Kopa. ŠD se nachází v pavilonu nad školní jídelnou a prostory jsou dostačující.

Máme k dispozici:

  • klubovnu
  • menší tělocvičnu
  • místnost s ping-pongovým stolem
  • výtvarnou dílnu s keramickou pecí
  • počítačovou učebnu
Telefon do ŠD: 596 814 118 nebo 739 229 717

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ M. Kudeříkové, Havířov: „Náš duhový svět“

Provoz školní družiny

I letos jsme vyšli vstříc pracujícím rodičům a provoz ranní družiny jsme upravili od 6,00 do 8,10 hodin, kdy začíná vyučování a odpoledne po vyučování od 11,40 do 17,10 hodin. Po dohodě s rodiči si děti pod dohledem vychovatelky mohou po 15. hodině psát úkoly.

Měsíční školné

ve školní družině činí 200 Kč (sourozenec 100 Kč). Poplatek lze prominout příjemci sociální dávky ve správním řízení u ředitele školy.

V tomto školním roce vedou vychovatelky tyto kroužky:

  • Florbal –            úterý         15,00 – 16,30 hod. v tělocvičně ŠD – Matěj Kopa
  • Florbal II –         čtvrtek       15.00 – 16.30 hod. v tělocvičně ŠD – Matěj Kopa