Úřední deska

Název organizace:Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace
Sídlo:Marušky Kudeříkové 1143/14, Havířov-Město, 736 01
IČ:62331248
IZO:102156794
REDIZO:600136400
Datová schránka:kr2giuh
E-mail vedení školy:posta@zsmk.eu
Webové stránky:www.zsmk.eu
Telefon:

Sekretariát školy: 596 811 239 / 739 229 738

Školní jídelna:     596 813 838

Školní družina:     596 814 118

Právní forma:Příspěvková organizace
Zřizovatel:

Statutární město Havířov

736 01 Havířov – Město, Svornosti 86/2

IČ: 00297488

Ředitel školy:

Telefon:

Mgr. Jiří Brabec

734 151 137

Zástupce ředitele školy:

Telefon:

Mgr. Petr Choma

731 479 564

Hospodářka školy:

Telefon:

Jarmila Bardoňová

727 853 533

Vedoucí školní jídelny:

Telefon:

Nikola Kajpušová, DiS.

739 407 161

Vedoucí vychovatelka ŠD:

Telefon:

Šárka Dzurinová

739 229 717

Číslo účtu školy:19-3500140257/0100
Číslo účtu školní jídelny:43-8212900277/0100
Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

„Škola brána vědění“

Pověřenec pro OOÚ:

Telefon:

Ing. Nadja Stoschek

596 803 438