OZNÁMENÍ ŘŠ O ZVÝŠENÍ CENY OBĚD

Z důvodu rostoucích cen potravin a energií jsem nucen navýšit od 1. 9. 2021 ceny obědů 

ve školní jídelně (cena za 1 oběd):

žáci (6 – 10 let):         26 Kč 

žáci (11 – 14 let):       28 Kč 

žáci (15 let):                31 Kč 

cizí strávníci:             67 Kč 

Dále upozorňuji, že žák má při onemocnění nárok na dotovaný oběd za výše uvedenou 

cenu pouze první den nemoci, a to v souladu s § 4 odst. 9) vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování.

V následujících dnech nemoci je tedy nutné obědy odhlásit, případně zaplatit plnou cenu:

žáci (6 – 10 let):         61 Kč 

žáci (11 – 14 let):       63 Kč 

žáci (15 let):               66 Kč 

                                                                                                                       Mgr. Jiří Brabec

                                                                                                                          ředitel školy

PROVOZ ŠKOLY OD 24. 5. 2021

1. – 9. třídy: prezenční výuka podle stálého rozvrhu

Antigenní testování na Covid-19: 1. – 9. třídy – pondělí před vyučováním

Provoz školní družiny: ve standartním režimu

Provoz školní jídelny: ve standartním režimu s dodržováním mimořádných hygienických opatření

Oznámení ŘŠ

Provoz školy od 17. 5. 2021

a)            1. – 5. třídy: prezenční výuka podle stálého rozvrhu

b)           6. – 9. třídy: rotační výuka podle upraveného rozvrhu

               (zveřejněn bude v pátek 14. 5. na www.zsmk.eu)

               8.A + 8.B + 9.A + 9.B – prezenční výuka

               6.A + 6.B + 7.A + 7.B – on-line výuka

c)            Testování na Covid-19 - prozatím platí:

              1. – 5. třídy – v pondělí před vyučováním

              6. – 9. třídy – v pondělí a ve čtvrtek před vyučováním

d)           Provoz ŠD ve standartním režimu

UPŘESNĚNÍ TESTOVÁNÍ OD 10. 5. 2021

I nadále platí, že rodiče mohou asistovat při testování dětí, tzn. v daný den mají povolen vstup do školy. Rovněž platí i to, že si mohou přinést pro dítě vlastní test.

Mgr. Jiří Brabec

ředitel školy

PROVOZ ŠKOLY A TESTOVÁNÍ OD 10. 5. 2021

1. - 5. třídy

rotační výuka po týdnech:

LICHÝ týden: 1. A / 1. B / 3. B / 5. A / 5. B

SUDÝ týden: 2. A / 2. B / 3. A / 4. A / 4. B

testování: každé pondělí před vyučováním ve svých třídách

6. - 9. třídy

rotační výuka po týdnech:

LICHÝ týden: 6. A / 6. B / 7. A / 7. B (první den prezenční výuky 10. 5.)

SUDÝ týden: 8. A / 8. B / 9. A / 9. B (první den prezenční výuky 17. 5.)

testování: každé pondělí a čtvrtek před vyučováním ve svých třídách

Nemusí se testovat žáci, kteří předloží:

-          kopii negativního výsledku antigenního nebo PCR testu ne starší 48 hodin

-          kopii pozitivního testu (nemusí se testovat po dobu 90 dní od zjištění pozitivity)

Rozvrhy tříd a učitelů prezenční a on-line výuky budou zveřejněny na www.zsmk.eu v pátek 7. 5. 2021.

Šatny budou až do odvolání z hygienických důvodů uzavřeny, žáci si budou nosit oblečení a obuv do svých tříd.

OZNÁMENÍ ŘEDITELE ŠKOLY O VÝSLEDCÍCH ZÁPISU DO 1. TŘÍD

VŠECHNY DĚTI, JEJICHŽ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI PODALI ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022, BYLY PŘIJATY.

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí vašeho dítěte k základnímu vzdělávání si můžete vyzvedávat od 10. 5. 2021 na sekretariátu školy v době 8,00 – 13,00 hodin.

NAVÝŠENÍ POČTU HODIN ON-LINE VÝUKY

Vážení rodiče,

jelikož se žáci 3. - 9. tříd nevrátí od 1. 3. 2021 do školy k prezenční výuce, vedení školy se rozhodlo k tomuto datu navýšit počet hodin on-line výuky ve zmiňovaných třídách. Rozvrhy on-line výuky platné od 1. 3. 2021 budou zveřejněny 19. 2. 2021 na webových stránkách školy.

Mgr. Jiří Brabec

ředitel  školy

  

Odpočet

Do konce školního roku zbývá

Odpočet
skončil

Nezapomeň popřát

Předevčírem měl svátek: Milan
Včera měl svátek: Leoš
Dnes má svátek: Květa
Zítra má svátek: Alois
Pozítří má svátek: Pavla