Zvýšení ceny obědů ve školním roce 2023/24

Vzhledem k rostoucím cenám potravin a energií jsem byl nucen zvýšit od nového školního roku cenu obědů.

Nastavte si proto nový inkasní limit pro platbu obědů.

I.stupeň (7 – 10 let)          36 Kč

II.stupeň (11 – 14 let)        38 Kč             

III.stupeň (15 let)               41 Kč

cizí strávníci                      86 Kč

Mgr. Jiří Brabec

 ředitel školy