Přírodovědné dopoledne na GKH

Ve středu 7. 12. se vybraní žáci 9. tříd zúčastnili již tradičního Přírodovědného dopoledne na „dolním“ gymnáziu. Letos naši školu reprezentovali Anička Okenicová, Matyáš Hromek a Eliška Kocurková.

Pro zúčastněné týmy žáků havířovských základních škol zde byly připraveny prezentace, praktické úkoly, pozorování, zábavné hry a cvičení z přírodovědných předmětů: matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a letos poprvé i kybernetiky.

Žáci našeho týmu začali matematickými logickými úlohami a skládačkami. Dále pokračovali úlohami ze zeměpisu: pomocí různých indicií přijít na názvy měst nebo orientací na mapě. Pak si v učebně fyziky vyzkoušeli měření rychlosti náboje pomocí optické závory (optického čidla). Kromě manuální šikovnosti a orientaci ve sběru dat programu si žáci museli vybavit i znalosti fyziky 7. ročníku týkající se výpočtu rychlosti a převodu potřebných jednotek. Po ukončení měření je ještě čekalo řešení fyzikálních rébusů. Čtvrtým stanovištěm byla počítačová učebna, kde je studenti gymnázia seznámili se základy blokového programování. Žáci si mimo jiné vyzkoušeli i sestavit program pro robota, pomocí kterého ovládali jeho pohyb. Podobné zkušenosti již získali letos v září při návštěvě Světa techniky v Ostravě, takže se do práce pustili s nadšením bez jakýchkoliv ostychů. V učebně chemie si vyzkoušeli kapkovací reakce, při kterých pozorovali srážení iontů, potrápili se vytvářením vzorců vzniklých sraženin a poznáváním chemického nádobí. S pomocí studentů si nakonec poradili i s těmito záludnými úkoly. Poslední „vyučovací hodinu“ jsme strávili v učebně biologie s prezentací na téma oko. Žáci se dozvěděli další zajímavosti týkající se stavby a funkce lidského oka a sami na sobě jsme si vyzkoušeli test binokulárního vidění, slepé skvrny, barvocitu a dominantního oka. S radostnými pocity ze zdravých očí jsme gymnázium opustili. Vrátíme se zde 6. 1., kdy se zde naši žáci utkají s týmy ostatních havířovských škol v soutěži GYMKOM aneb tříkrálová cesta přírodními vědami. Snad budou stejně úspěšní jako žáci našich týmů v předcházejících letech.

PaedDr. Dana Čapandová