Zvýšení ceny obědů od 1. 9. 2022

Vzhledem k rostoucím cenám potravin a energií jsem byl nucen zvýšit od nového školního roku cenu obědů.

Nastavte si proto inkasní limit pro platbu obědů na 800 Kč.

I. stupeň          (7 – 10 let)                 31 Kč

II. stupeň        (11 – 14 let)               33 Kč             

III. stupeň  (15 let)                             36 Kč

cizí strávníci                                       77 Kč

 

Mgr. Jiří Brabec

 ředitel školy