Organizace roku

Organizace výuky

Vyučovací hodina je v délce 45 minut, vyučování začíná v 8,10 hodin, poslední (7.) vyučovací hodina končí v 14,55 hodin. Přestávky mezi hodinami jsou 10-ti minutové, po 2. a 4. vyučovací hodině je 15-ti minutová. Jednotlivých tříd splňují požadavky školské legislativy, respektují požadavky psychohygieny.

Hodinaod – do
1.hodina8,10 – 8,55
2.hodina9,05 – 9,50
3.hodina10,05 – 10,50
4.hodina11,00 – 11,45
5.hodina12,00 – 12,45
6.hodina12,55 – 13,40
7.hodina14,10 – 14,55

Termíny třídních schůzek v letošním školním roce 2023/24

Září:                 5. září 2023 – informativní schůzka pro rodiče      žáků 1. tříd

                          12. září 2023 – informativní schůzka pro rodiče žáků 6. tříd a 5.A 

Prosinec:       12. prosince 2023 : 16.30 – 18.30  konzultace o    prospěchu a chování  

Duben:             23. dubna 2024 :  16.30 – 18.30 konzultace o prospěchu a chování   

Individuální konzultace po domluvě v průběhu celého školního roku 2023/2024   

Organizace školního roku 2023-2024