Výtvarná soutěž

Naše školní družina se zúčastnila výtvarné soutěže, ze které si odnáší Robin krásné 4. místo.
Gratulujeme!