Soutěž mladých zoologů

V úterý 8. 11. se třídy 7.A a 9.B vydaly do Zoologické zahrady Ostrava reprezentovat školu v soutěži Soutěž mladých zoologů 2022, tentokrát na téma Primáti. Celkem jelo osm týmů.  Soutěžící měli za úkol odpovídat na otázky v testu o anatomii primátů, chování, způsobu života, geografického rozšíření, ohrožení, ochraně a primátech v ostravské zoo. Po testu následovala prohlídka zahrady a žáci tak mohli vidět například Pavilon evoluce, kde se nachází přes 200 zvířat nebo expozice Čitván, Papua a Tanganika.